Belterületi közutak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1) - ...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...

Tartalomhoz ugrás

Belterületi közutak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1)

Dokumentumok > Pályázatok


Kedvezményezett neve: Csömödér Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00008
A Felhívás kódja és címe: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 - Belterületi közutak fejlesztése
Pályázat címe: Csömödér Széchenyi utca (256 hrsz.) és Petőfi utca (35 hrsz) felújítása

Vissza nem térítendő támogatás összege: 37 688 684 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Megvalósítási helyszín: 256 és 35 Hrsz.
Megvalósítási időszak: 2022.06.01.-2023.12.31.

A projekt részletes tartalma:
A projekt célja Csömödér, Széchenyi u. (256 hrsz) és Petőfi u. (35 hrsz) felújítási munkáihoz forrás biztosítása. Ezen utak, jelenlegi nyomvonalán, a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező kiszolgáló utak, szilárd burkolattal való megerősítését, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítása.
A meglévő utak burkolata lokálisan sérült, megsüllyedt. A padkák állapota erősen leromlott. Ezek javítása az úthálózat minőségi fejlesztése érdekében feltétlen szükséges. A tervezett beavatkozásokról tervezői költségvetést készíttettünk. A tervezett létesítmény összhangban van az országos, megyei és a települési területrendezési tervekkel. A Széchenyi u. északi végén, a Rákóczi utcához történő csatlakozásánál gyalogos átkelési pont kerül kialakításra.

TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
Út jellege: Belterületi
Környezeti körülmények: C.
Közút osztálya: Kiszolgálóút
Tervezési osztály: B.VI.d.
Tervezési sebesség: 30 km/h
Tervezési élettartam: 10 év
A tervezett létesítmények helyszínrajzi elrendezését az A1.D1.04.01.- A1.D1.04.02. helyszínrajz mutatja be.
A tervezett beavatkozás hossza a 256 hrsz esetén 390 fm, a 35 hrsz esetén 407 fm. A magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok határozták meg.
A burkolatszélesség a mértékadó személygépkocsi és személygépkocsi járműtalálkozások esetére van kialakítva. A burkolat szélessége 3,0 m. A tervezett pályaszerkezet oldalesése a teljes szakaszokon 2,50 %-os tetőszelvényű. A padkák oldalesése 5,00 % A pályaszerkezetek kialakítása az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás szerint történt.
 
 
Tervezési forgalom meghatározása
 
A várható forgalom alapján „B” könnyű terhelési osztály vettünk figyelembe
 
 
Tervezett pályaszerkezet (erősítés esetén):
 
  • 4,0 cm AC 11 kopó kopóréteg
  • meglévő pályaszerkezet
   

Tervezett pályaszerkezet (visszabontásnál):
 
  • 4,0 cm AC 11 kopó kopóréteg
  • 4,0 cm AC 11 kötő kötőréteg
  • 20,0 cm FZKA zúzottkő alapréteg
  • 20,0 cm homokos kavics védő- és javítóréteg
  • meglévő pályaszerkezet
         
Az útcsatlakozásokban min. R=6,00 m sugarú lekerekítő ívek készülnek. A kapubejárók szilárd burkolattal történő kiépítésére nem kerül sor.
Sajtóközlemény
Cím: „Csömödér Széchenyi utca (256 hrsz.) és Petőfi utca (35 hrsz) felújítása”
2023.10.21.

A Széchenyi Terv Plusz Program keretében Csömödér Község Önkormányzata 37,6 millió forint vissza nem térítendő európai támogatást nyert el, a „Csömödér Széchenyi utca (256 hrsz.) és Petőfi utca (35 hrsz) felújítása” elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00008 azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt fő célja Csömödér, Széchenyi u. (256 hrsz) és Petőfi u. (35 hrsz) felújítása volt. Az utak nyomvonalán a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező kiszolgáló utak, szilárd burkolattal való megerősítését, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítását tűztük ki célul. A Széchenyi u. északi végén, a Rákóczi utcához történő csatlakozásánál Gyalogosi átkelési pont került kialakításra. A projekttel elvárt cél az önkormányzati tulajdonú belterületi utak állapotának, közlekedésbiztonságának javítása volt.

Felhívás megnevezése: Belterületi utak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21
Projekt címe: Csömödér Széchenyi utca (256 hrsz.) és Petőfi utca (35 hrsz) felújítása
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00008
Kedvezményezett neve: Csömödér Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 37 688 684 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2023.10.21.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. A projekt célja Csömödér Széchenyi utca (256. hrsz.) és Petőfi utca (35. hrsz) felújítása. Ezen utak jelenlegi nyomvonalán, a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező kiszolgáló utak, szilárd burkolattal való megerősítését, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítását tűztük ki célul. A 37,69 millió forint európai uniós támogatás segítségével az utak műszaki állapota jelentősen javult.

A projekt célja az EU-s irányelvekkel összhangban a település belterületi úthálózatának korszerűsítése, a közlekedésbiztonság növelése volt. Az út teljes szélességében megtörtént a kopóréteg cseréje a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. Ezáltal megvalósult a közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra tervezett fejlesztése a korszerű, minőségi, kulturált közlekedés biztosításához. A településen élő lakosok helyi egyik kedvelt közlekedési eszköze a kerékpár. Az iskolába, óvodába járó gyerekek és a helyi lakosok naponta több alkalommal veszik igénybe az utakat kerékpárral. A forgalom miatt a balesetveszély elkerülése végett volt szükséges, hogy az utakat teljes szélességükben lehessen használni, felületük a kerékpáros közlekedésre alkalmas legyen. A lakosság részéről felmerült igények a - pormentes közlekedés, - balesetmentes közlekedés, - környezetkímélő, kulturált közlekedés, - mezőgazdasági jellegű szállítás biztonságosabbá tétele, - idegenforgalom növekedése melletti zavartalan közlekedés vált biztosítottá.

A projektről bővebb információt a https://www.csomoder.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető:

Csömödér Község Önkormányzata
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.
Tel.: +36/92/579-037
Vissza a tartalomhoz