Csömödér Községért Közalapítvány - ...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...

Tartalomhoz ugrás

Csömödér Községért Közalapítvány

Adószám: 18962152-1-20
Székhelye: 8957 Csömödér Rákóczi u. 49.

Alapító neve: Csömödéri Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A közalapítvány célja az alapító Csömödér község fejlesztése, az önkormányzat kulturális, oktatási, egészségügyi és szociális intézményei tárgyi feltételeinek javítása, a sport és sportlétesítmények tárgyi feltételeinek javítása.


Csömödér község lakossága oktatási és kulturális színvonalának javítása érdekében:
  • a község kulturális hagyományainak feltárása, ápolása,
  • az önkormányzati fenntartású kulturális és oktatási intézmények tárgyi feltételeinek javítása,
  • a helyi kábeltelevíziós rendszer működtetése és fenntartása.

Csömödér község lakossága egészsége megőrzése és fejlesztése érdekében:
  • az önkormányzati fenntartású egészségügyi és szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása,
  • az egészséges életmódra való neveléssel kapcsolatos rendezvények támogatása.

Csömödér községben a közösségi sportélet javítása érdekében:
  • a községi sportegyesület tárgyi feltételeinek javítása,
  • az ifjúsági sport támogatása,
  • a községi tűzoltó egyesület tárgyi feltételeinek javítása, tevékenységének  támogatása.

A közalapítvány pártoktól függetlenül végzi tevékenységét, pártokat nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat, képviselőjelölteket nem állít.

A közalapítvány jellege:

A közalapítvány nyílt, javára minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeni vagy más vagyoni hozzájárulásával csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait, működési szabályzatát elfogadja.

A csatlakozás elfogadásáról a közalapítvány kuratóriuma dönt. Ennek során a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről, személyről rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlás esetén – a megjelölt célt mérlegeli.


A kuratórium visszautasítja a felajánlást, ha:

  • a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyt, erre méltatlannak ítéli,
  • a felajánlás célja eltérő vagy ellentétes a közalapítvány céljaival,
  • a felajánlás elfogadása bármilyen módon kedvezőtlenül érintené a közalapítványt.

A közalapítvány vagyona:
A közalapítvány induló vagyona 90.000 Ft azaz kilencven ezer forint, melyet az alapító az OTP Bank Lenti Fiókjánál vezetett számlán helyez el. A közalapítvány induló vagyonát a Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete biztosítja.

A közalapítvány vagyonát a megjelölt céltól eltérően felhasználni nem lehet, azzal vállalkozási tevékenység nem folytatható.
Vissza a tartalomhoz