Hirdetmény (Lenti-Mumor – Nova kerékpárút megvalósítására irányuló módosításának)

Title
Tartalomhoz ugrás

Hirdetmény (Lenti-Mumor – Nova kerékpárút megvalósítására irányuló módosításának)

...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...
Közzététel szerző: Admin itt Hirdetmény · 26 Június 2022
Tájékoztatom az érintett területen élő lakosságot és az érintett ingatlantulajdonosokat, Hernyék területén működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket és a település területén működő vallási közösségeket, mint partnereket, hogy Hernyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja Hernyék község szerkezeti tervéről szóló 10/2009. (II.20.) határozatát és Hernyék Község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2009. (II.20.) önkormányzati rendeletét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§ és Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a településszerkezeti tervet módosító határozat tervezet és a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezet (továbbiakban: településrendezési eszközök módosítása) elkészült.
A településrendezési eszközök módosításának tervezetével kapcsolatban lakossági fórumot tartok, melynek időpontja: 2022. július 6. 0800 óra; melynek helyszíne: Hernyék Kultúrház, Hernyék, Kossuth Lajos u. 26.
A településrendezési eszközök módosításának tervezete megtekinthető a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban (8957 Csömödér, Rákóczi út 49.) vagy a honlapon (www.csomoder.hu).
A partnerek a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek,
  • lakossági fórumon szóban, vagy
  • a Hernyék Község Polgármesterének címére (8957 Hernyék, Kossuth Lajos u. 26.) történő megküldéssel,
  • személyes leadással, vagy
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a jegyzo@csomoder.hu mail címre


2022. július 14-ig.
Hernyék, 2022. június 24.
Tisztelettel:
Bundics Tibor
polgármesterVissza a tartalomhoz