Kezdőlap Falutörténet Egyházközség IntézményekCsömödéri Közös Önkormányzati Hivatal Képek Sport
  Alapítvány

 

Csömödér Községért Közalapítvány

Adószám: 18962152-1-20

Székhelye: 8957 Csömödér Rákóczi u. 49.
Alapító neve: Csömödéri Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A közalapítvány célja az alapító Csömödér község fejlesztése, az önkormányzat kulturális, oktatási, egészségügyi és szociális intézményei tárgyi feltételeinek javítása, a sport és sportlétesítmények tárgyi feltételeinek javítása.

Csömödér község lakossága oktatási és kulturális színvonalának javítása érdekében:
- a község kulturális hagyományainak feltárása, ápolása,
- az önkormányzati fenntartású kulturális és oktatási intézmények tárgyi feltételeinek    
  javítása,
- a helyi kábeltelevíziós rendszer működtetése és fenntartása.

Csömödér község lakossága egészsége megőrzése és fejlesztése érdekében:
- az önkormányzati fenntartású egészségügyi és szociális intézmények tárgyi feltételeinek
  javítása,
- az egészséges életmódra való neveléssel kapcsolatos rendezvények támogatása.

Csömödér községben a közösségi sportélet javítása érdekében:
- a községi sportegyesület tárgyi feltételeinek javítása,
- az ifjúsági sport támogatása,
- a községi tűzoltó egyesület tárgyi feltételeinek javítása, tevékenységének  támogatása.

A közalapítvány pártoktól függetlenül végzi tevékenységét, pártokat nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat, képviselőjelölteket nem állít.

A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyílt, javára minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeni vagy más vagyoni hozzájárulásával csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait, működési szabályzatát elfogadja.
A csatlakozás elfogadásáról a közalapítvány kuratóriuma dönt. Ennek során a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről, személyről rendelkezésre álló adatokat és - célhoz kötött felajánlás esetén - a megjelölt célt mérlegeli.

A kuratórium visszautasítja a felajánlást, ha:
- a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyt, erre méltatlannak ítéli,
- a felajánlás célja eltérő vagy ellentétes a közalapítvány céljaival,
- a felajánlás elfogadása bármilyen módon kedvezőtlenül érintené a közalapítványt.

A közalapítvány vagyona:
A közalapítvány induló vagyona 90.000 Ft azaz kilencven ezer forint, melyet az alapító az OTP Bank Lenti Fiókjánál vezetett számlán helyez el. A közalapítvány induló vagyonát a Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete biztosítja.
A közalapítvány vagyonát a megjelölt céltól eltérően felhasználni nem lehet, azzal vállalkozási tevékenység nem folytatható.
 

Impresszum